lyfhangnam chào đón bạn!

Affiliates

free forum


  hoàn cảnh lịch sử và nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 ( 5 - 1941 ) của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ?

  Share
  Chủ nhà!
  Chủ nhà!
  Admin

  Tổng số bài gửi : 25
  Points : 54
  Reputation : 0
  Join date : 21/06/2009
  Age : 25
  Đến từ : Lớp học yêu thương!

  hoàn cảnh lịch sử và nội dung và ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 ( 5 - 1941 ) của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ?

  Bài gửi  Chủ nhà! on Thu Jul 30, 2009 4:57 pm

  Hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị lần thứ 8 của BCH TW Đảng là :

  * Hoàn cảnh lịch sử :

  -Tình hình thế giới :

  + Chiến tranh thế giới thứ 2 đã bước sang năm thứ ba, sau khi chiếm phần lớn các nước châu Âu, phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô.

  +Quân Nhật tiến hành mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc, chuẩn bị thực hiện kế hoạch chiến tranh Thái Bình Dương.

  -Tình hình trong nước :

  +Nhân dân Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức bóc lột của đế quốc Pháp và phát xít Nhật, mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc Pháp và phát xít Nhật ngày càng phát triển gay gắt, căng thẳng.

  +Nhân dân Đông Dương ngày càng cách mạng hóa, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ( tháng 9 / 1940 ) , khởi nghĩa Nam Kì ( tháng 11 / 1940 ) và cuộc binh biến Đô Lương ( tháng 1/ 1941 )

  ---> Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, cấp bách, tháng 2 / 1941, Nguyễn Ái Quốc đã về nước, triệu tập Hội nghị Trung Ương Đảng lần thứ 8 , họp từ ngày 10 - 19 /5/1941 tại Pác Bó - Cao Bằng .

  *Nội dung của cuộc Hội nghị ;

  -Hội nghị xác định :

  + Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc Pháp và phát xít Nhật là mâu thuẫn chủ yếu .

  + Giải phóng dân tộc đang là nhiệm vụ cấp bách nhất , bức thiết nhất .

  + Kẻ thù chính là đế quốc Pháp và phát xít Nhật

  -Chủ trương :

  + Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu " Tịch thu ruộng đất cảu địa chủ chia cho dân cày ", chỉ đưa ra khẩu hiệu " Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian chia cho dân cày "

  +Giải phóng dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương .

  +Thành lập " Việt Nam độc lập Đồng Minh ( Việt Minh ) bao gồm các tổ chức lấy tên là Cứu quốc .

  + Xúc tiến gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới khởi nghĩa vũ trang , coi đó là nhiệm vụ trung tâm

  * Ý nghĩa của Hội nghị :

  - Hội nghị TW lần thứ 8 đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược cách mạng đã đề ra ở Hội nghị TW lần thứ 6 ( 11/1939 ) . Nó có tác dụng quyết định trong việc vận động toàn Đảng, toàn dân chuẩn bị tiến tới cách mạng tháng Tám .

  "- Ý nghĩa:

  Hội nghị Trung ương lần thứ VIII có ý nghĩa lịch sử to lớn- đã hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng đề ra từ Hội nghị Trung ương lần thứ VI:

  + Kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp thiết hơn bao giờ hết.

  + Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.

  + Đề ra phương pháp cách mạng cụ thể: tích cực chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, đi từ khởi nghĩa vũ trang từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa."


  Được sửa bởi Chủ nhà! ngày Thu Jul 30, 2009 5:16 pm; sửa lần 1.
  Chủ nhà!
  Chủ nhà!
  Admin

  Tổng số bài gửi : 25
  Points : 54
  Reputation : 0
  Join date : 21/06/2009
  Age : 25
  Đến từ : Lớp học yêu thương!

  Hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội BCH TW Đảng tháng 11/1940.

  Bài gửi  Chủ nhà! on Thu Jul 30, 2009 4:58 pm

  a) Hoàn cảnh lịch sử
  Thế giới: chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và nhanh chóng lan rộng ra nhiều nước. Phát xít Đức ráo riết chuẩn bị xâm lược Liên Xô. Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc và tiến công xuống phía Nam.
  Trong nước: tháng 9-1940 Nhật nhẩy vào Đông Dương. Pháp đầu hàng và câu kết với Nhật, áp bức bóc lột nhân dân. Nhân dân các dân tộc ở Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức của Pháp – Nhật. Mâu thuẫn giữa các dân tộc ở Đông Dương với Pháp – Nhật trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Vận mệnh dân tộc nguy vong không lúc nào bằng.
  Nhân dân các dân tộc ở Đông Dương ngày càng cách mạng hóa. Nhiều cuộc đấu tranh đã nổ ra. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và cuộc binh biến Đô Lương.
  Tháng 2-1941, Nguyễn ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Cao Bằng, thí điểm xây dựng khối đoàn kết dân tộc để cứu nứơc, mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ.
  Phong trào cách mạng ở căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai được duy trì và phát triển. Tháng 5-1941 Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương Đảng họp tại Pác Bó ( Cao Bằng) do Nguyễn ái Quốc chủ trì.
  b) Nội dung Hội nghị
  - Vạch rõ mâu thuẫn chủ yếu đòi hỏi phải được giải quyết cấp bách là mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với bọn đế quốc – phát xít xâm lược Pháp – Nhật.
  - Xác định nhiệm vụ bức thiết nhất của cách mạng là giải phóng dân tộc vì “quyền lợi của tất cả các giai cấp bị cướp giật; vận mệnh dân tộc nguy vong không lúc nào bằng”. Hội nghị chỉ rõ: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dước sự sinh tử, tồn vong của quốc gia dân tộc. Trong lúc này, nếu không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được.
  - Chủ trương tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “tịch thu ruộng đất của giai cấp địa chủ chia cho dân nghèo” thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng đất công”, tiến tới thực hiện “người cày có ruộng”.
  Như vậy, vấn đề ruộng đất chỉ được đề ra ở một mức độ nhất định của giai cấp địa chủ, tập trung mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc – phát xít Pháp – Nhật.
  - Căn cứ tình hình cụ thể của cách mạng mỗi nước ở Đông Dương, Hội nghị chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước ở Đông Dương. Song các dân tộc ở Đông Dương phải đoàn kết cùng nhau chống kẻ thù chung là Pháp – Nhật, đồng thời liên hệ mật thiết với Liên Xô và các lực lượng dân chủ chống phát xít.
  - Quyết định thành lập ở Việt Nam một mặt trận lấy tên là: “Việt Nam độc lập đồng minh” (Việt Minh) bao gồm các tổ chức quần chúng mang tên “cứu quốc”, nhằm tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng quần chúng nhân dân chống kẻ thù chính là phát xít Pháp – Nhật và tay sai.
  - Sau khởi nghĩa thắng lợi sẽ lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, lấy cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc.
  - Hội nghị còn đề ra chủ trương khởi nghĩa vũ trang.Coi việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân; vạch ra khởi nghĩa vũ trang muốn thắng lợi phải nổ ra đúng thời cơ, phải có đủ điều kiện chủ quan và khách quan; chủ trương đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 4:23 pm